HOME > EMIDAS คืออะไร? > รายการราคาค่าโฆษณา

รายการราคาค่าโฆษณา

ราคาค่าโฆษณาของนิตยสาร EMIDAS
ไฟล์ PDF ราคาค่าโฆษณานิตยสาร EMIDAS
DOWNLOAD
(ไฟล์ PDF / 1P)
ตัวอย่างพื้นที่ลงโฆษณา
DOWNLOAD
(ไฟล์ PDF / 1P)
DOWNLOAD
(ไฟล์ PDF / 1P)
 • Cover Page
  Cover Page
  SIZE: H33mm x W33mm
  Ear 8,000 Baht/time
 •  
  Cover Page
  SIZE: H105.5mm x W64mm
  3Blocks 18,000 Baht/time
 • Back Page
  Back Page
  SIZE: H292mm x W210mm
  Full 78,000 Baht/time
 • Inside Page
  Inside Page
  SIZE: H33mm x W64.5mm
  1 Blocks 3,300 Baht/time
 •  
  Inside Page
  SIZE: H70mm x W64.5mm
  2 Blocks 6,600 Baht/time
 •  
  Inside Page
  SIZE: H105.5mm x W64.5mm
  3 Blocks 9,900 Baht/time
 •  
  Inside Page
  SIZE: H33mm x W196.5mm
  3 Blocks 9,900 Baht/time
 • Inside Page
  SIZE: H43mm x W64.5mm
  4 Blocks 13,200 Baht/time
 • Inside Page
  SIZE: H70mm x W133mm
  4 Blocks 13,200 Baht/time
 • Inside Page
  SIZE: H70mm x W196.5mm
  6 Blocks 19,800 Baht/time
 • Inside Page
  SIZE: H105.5mm x W133mm
  6 Blocks 19,800 Baht/time
 • Inside Page
  SIZE: H105.5mm x W196.5mm
  9 Blocks 29,700 Baht/time
 • Inside Page
  SIZE: H143mm x W196.5mm
  Half page 35,000 Baht/time
 • Inside Page
  SIZE: H292mm x W210mm
  Full Page 60,000 Baht/time
 • Inside Page
  SIZE: H70mm x W196.5mm
  Special AD 6 Blocks + Catalog 32,500 Baht/time
ติดต่อเรา